Informacje kontaktowe

Adres korespondencyjny


Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KJX

Zespół Szkół Miejskich nr 3
ul. Szkolna 38
 
e-mail&telefon (prezes klubu):
               sp8nfo (at) onet.eu & tel. +48
609 442 779
 
Dzień klubowy czwartek od godz. 17:00

 

Karty QSL prosimy przesyłać do nas via biuro nr 05 PZK.


Kontakt w sprawie strony WWW (i nie tylko): sq8gbg (at) gmail.com

Dodatkowe informacje