Historia klubu LOK SP8KJX z Jasła

       W marcu b/r (2009r.) minęło 45 lat od momentu kiedy na falach krótkich pojawił się znak klubowej stacji LOK – SP8KJX. Pierwszymi operatorami byli: Ryszard Szczurek SP8XS oraz Ryszard Paciorkowski SP8AGN, zaś kierownikiem klubu - przez  wiele lat - kolega Franciszek Dyba.

       Do tej pory stacja SP8KJX nawiązała kilkadziesiąt tysięcy łączności sponad 200 krajami na wszystkich kontynentach. Operatorzy stacji oraz członkowie klubu brali udział w wielu zawodach oraz ćwiczeniach z zakresu Obrony Cywilnej Kraju. W ramach działalności klubu organizowano liczne kursy dla operatorów stacji radiowo-telewizyjnych.

        W czasach ogromnych braków sprzętowych klub pomagał krótkofalowcom w pozyskaniu podzespołów elektronicznych i sprzętu wycofanego z wojska czy innych przedsiębiorstw. Z tych elementów członkowie klubu budowali urządzenia, dzięki którym mogli zaistnieć w eterze.

        W całej czterdziestopięcioletniej działalności szczególne zasługi dla rozwoju i utrzymania klubu położyli: Ryszard Szczurek, Leszek Gryc, Wojciech Kawa, Franciszek Dyląg, Przemysław Rączka, Krzysztof Orlof,  Marek Czachowski oraz Jerzy Idzik, który zajął się utworzeniem klubowej strony internetowej, a także na bieżąco opiekuje się nią. Nie sposób wymienić tu wszystkich tych,  którzy dla klubu nie szczędzą umiejętności i czasu, nie otrzymując przy tym z tego tytułu żadnych gratyfikacji. Dzisiaj klub liczy piętnastu członków.

        W ciągu 45 lat  wyposażenie naszej stacji ulegało ciągłym  zmianom, co oczywiście podyktowane było w dużej mierze postępem w dziedzinie techniki. Zakupiono nadajniki- w wykonaniu amatorskim (home mode), pracujące emisjami CW i AM - oraz demobilowe odbiorniki Lambda II i Markoni. Od kilkunastu lat służy klubowi fabryczne urządzenie nadawczo-odbiorcze TS-520S (fale krótkie).

         Na przestrzeni wspomnianych tu lat spotkania klubowe odbywały się w różnych miejscach. Począwszy od pomieszczenia w Zarządzie Miejskim LOK w rynku poprzez  pokój  przy ul. Puszkina na III piętrze, następnie lokal w hotelu tzw. "baraku"  ZPOW „PEKTOWIN”, dwa pokoje w siedzibie „INKO VERITAS” w Tarnowcu. Dość długo klub mieścił  się  w  zaadaptowanym dla swoich potrzeb garażu przy ul.Staszica. Obecnie od 20 października 2006r. klubowicze spotykają się w pokoju przy ul. Koralewskiego 3/9 w centrum Jasła.

           To właśnie tutaj pojawiły się nowe możliwości dla krótkofalowców nie tylko z naszego regionu. Klub uruchomił przemiennik UKF SR8JS, następnie bramkę systemu APRS, a od niedawna wyżej wspomniany przemiennik połączono z siecią  ECHOLINK. Dzięki sąsiadom z firmy „LUMEN” posiadamy  bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

          Dla wielu krótkofalowców  z terenu Jasła i okolic klub stanowi miejsce cotygodniowych spotkań w celu: wymiany informacji z zakresu radiotechniki, elektroniki, propagacji fal radiowych, technik operatorskich a także od kilku lat technik komputerowych stosowanych do amatorskiej radiokomunikacji (emisje cyfrowe). Ma on również przyjemność gościć wielu krótkofalowców z całej Polski a nawet z  innych krajów.

 - - -

          Spotkanie 4 lutego 2009. Koledzy mieli okazję opowiedzieć o naszym hobby pani K. Olszewskiej dziennikarce gazety "Obiektyw Jasielski". Nasz klub już za kilka tygodni będzie obchodził 45 lat swojego istnienia. Zapraszamy do lektury.

 

Stąd można pobrać artykuł   z w/w gazety - format PDF.

 

 

* * *

Nasze 40-sto lecie

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień ...

         Z okazji czterdziestolecia istnienia, klub pracował pod znakiem okolicznościowym SN8KJX.
Za łączność ze stacją klubową można było otrzymać pamiątkowy dyplom i kartę QSL

Dodatkowe informacje