Start

Dodatkowe zdjęcia nieżyjącego Mariana SP8TJQ

W zakładce Galeria zdjęć zostały umieszczone dodatkowe zdjęcia które na spotkaniu na górze Liwocz (2011r.) wykonał Marian SP8TJQ. Niestety nie ma go już wśród nas, ale pamiętać będziemy go wszyscy.

Dodatkowe informacje