Start

Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR & WASR & PACŁR

Regionalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR & WASR & PACŁR

"ŚNIEŻYCA 2012"

Sobota, 3.03.2012, godz. 18:00 - 20:00 (czas lokalny)

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich do udziału w regionalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej "ŚNIEŻYCA 2012", które odbędą się w sobotę 3.03.2012 r. w godzinach 18 - 20 czasu lokalnego. Ćwiczenia organizowane są we współpracy i porozumieniu z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową i Wielkopolską Amatorską Siecią Ratunkową WASR.


PROGRAM

O godzinie 18:00 sieć PACŁR ogłasza gotowość dla stacji z województwa podkarpackiego.

Stacja sztabowa PACŁR SP8KKM na podanych poniżej częstotliwościach UKF będzie zbierać od stacji uczestniczących w ćwiczeniach raporty pogodowe, notując dane dotyczące: temperatury, opadu, siły opadu oraz informacje o ew. zagrożeniach, takich jak np. oblodzenie, silny mróz, zator lodowy na lokalnej rzece, szybkie topnienie śniegu itp.

Częstotliwości pracy stacji sztabowej SP8KKM:

- 145.550 MHz
- 145.6125 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8V "JASŁO")
- 438.700 MHz CTCSS 103,5 Hz (przemiennik SR8DE "GŁOBIKOWA")

Zgodnie z powyższym prosimy zgłaszające się stacje o podawanie:

- znaku,
- QTH,
- temperatury,
- rodzaju opadu,
- siły opadu,
- występujących zagrożeń

(w przypadku braku opadu lub zagrożeń podać: brak opadu; brak zagrożeń)

Stacja sztabowa po otrzymaniu raportu od danej stacji prosi ją o zameldowanie raportu pogodowego za kolejne 20 minut w celu aktualizacji informacji z danej miejscowości. Uczestnik może w czasie ćwiczeń aktualizować raport pogodowy dowolną ilość razy, jednak nie częściej, niż co 20 minut. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiła nagła zmiana warunków atmosferycznych.

                                                                                                                http://krotkofalowcy.org/

 

Dodatkowe informacje